Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:17/6/2024 đến ngày:23/6/2024
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 17/6
Ba 18/6
Tư 19/6
Năm 20/6
Sáu 21/6
Bảy 22/6
CN 23/6