Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/7/2024 đến ngày:7/7/2024
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 1/7
Ba 2/7
Tư 3/7
Năm 4/7
Sáu 5/7
Bảy 6/7
CN 7/7