Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:3/6/2024 đến ngày:9/6/2024
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 3/6
Ba 4/6
Tư 5/6
Năm 6/6
Sáu 7/6
Bảy 8/6
CN 9/6