Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:3/4/2023 đến ngày:9/4/2023
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 3/4
Ba 4/4
Tư 5/4
Năm 6/4
Sáu 7/4
Bảy 8/4
CN 9/4