Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/5/2023 đến ngày:7/5/2023
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 1/5
Ba 2/5
Tư 3/5
Năm 4/5
Sáu 5/5
Bảy 6/5
CN 7/5