Bản tin trường

Ma trận kiểm tra Học kỳ II chính thức

  • PDF.InEmail

ma trận kiểm tra Học kỳ II năm học 2019-2020 chính thức

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT SÀO NAM -NHIỆM KỲ 2020-2025

  • PDF.InEmail
Ngày 11/5/2020. chi bộ trường THPT Sào Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Về tham dự đại hội có 22 đảng viên của chi bộ và các đại biểu đại diện cho các ban của...

Đọc Thêm

Kế hoạch chiến lược

  • PDF.InEmail

Ke_hoach_chien_luoc__thpt_saonam_17-22.pdf

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ 12

  • PDF.InEmail
Link bài kiểm tra 15p môn Vật lý 12, trường THPT Sào Nam :
Các bạn chú ý thời gian bắt đầu làm bài tính từ 9h30 và 9h50 ngày 29/4/2020(hôm nay) sẽ là hạn cuối thu bài, tất cả những bài nộp sau thời...

Đọc Thêm

link kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh

  • PDF.InEmail
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfnvjPro7otGaI-lF16XW3G8x_CZepyxHh-XNW2S9FI_LyZKA%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0hRNfqGxj9kPij1RZNOoBfAS0SWx1M0yFGdV4m8CeyQWBQUaMe71MNEhk&h=AT2X6ZPI_YgD_Gfjuaae2S...

Đọc Thêm

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN SINH

  • PDF.InEmail
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSezxcXBIAy7e1-j-z85VMpRre8v_dAw6riYXehoDRfjPcdQEg%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0_bMuZudVuljAhOAL3F3kaT6c1ZahniNO-pKfBMkVDQTjjDxHkP4Pv6XA&h=AT3jn755Z4NGLsfqgFSrfR...

Đọc Thêm

Đang trực tuyến

Hiện có 11 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 437
Liên kết web : 105
Số lần xem bài viết : 548909

Gallery ảnh

Liên hệ

logotruongsaonam

Cô Trương Mỹ Nga
Sào Nam, Duy Xuyên, Quảng Nam

Email: truongmynga.sn@gmail.com

tuyensinh logo-260 homthunhanbaiviet tracuudiemthi

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS