Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/9/2021 đến ngày:26/9/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 20/9
Ba 21/9
Tư 22/9
Năm 23/9
Sáu 24/9
Bảy 25/9
CN 26/9