Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/9/2023 đến ngày:1/10/2023
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 25/9
Ba 26/9
Tư 27/9
Năm 28/9
Sáu 29/9
Bảy 30/9
CN 1/10