Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:11/2/2019 đến ngày:17/2/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 11/2
Ba 12/2
Tư 13/2
Năm 14/2
Sáu 15/2
Bảy 16/2
CN 17/2