Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/2/2024 đến ngày:3/3/2024
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 26/2
Ba 27/2
Tư 28/2
Năm 29/2
Sáu 1/3
Bảy 2/3
CN 3/3