Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/3/2023 đến ngày:2/4/2023
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 27/3
Ba 28/3
Tư 29/3
Năm 30/3
Sáu 31/3
Bảy 1/4
CN 2/4