Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/6/2024 đến ngày:16/6/2024
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 10/6
Ba 11/6
Tư 12/6
Năm 13/6
Sáu 14/6
Bảy 15/6
CN 16/6