Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:15/4/2019 đến ngày:21/4/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 15/4
Ba 16/4
Tư 17/4
Năm 18/4
Sáu 19/4
Bảy 20/4
CN 21/4