Hồ sơ công khai

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SÀO NAM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Quản trị web 18
2 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 Quản trị web 27
3 Quyết định Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Sào Nam Năm học 2021 - 2022 Quản trị web 19
4 Kế hoạch Triển lãm sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học Quản trị web 21
5 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường Quản trị web 18
6 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021 - 2022 Quản trị web 19
7 Kế hoạch khảo sát chất lượng các lớp đầu năm học 2021 - 2022 Quản trị web 17
8 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022 Quản trị web 18
9 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022 Quản trị web 16
10 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 Quản trị web 146
11 Công khai chất lượng giáo dục (2020-2021) Quản trị web 166
12 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI Quản trị web 152
13 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường Năm học 2020-2021 Quản trị web 149
14 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Quản trị web 139
15 BÁO CÁO TỔNG KẾT THI GVG Quản trị web 153
16 KẾ HOẠCH DẠY HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN TIẾNG ANH Năm học 2020 – 2021 Quản trị web 72
17 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY NGHỀ Quản trị web 73
18 BÁO CÁO Tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2020 – 2021 Quản trị web 80
19 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021 Quản trị web 62
20 Thành lập Hồi đồng coi thi, chấm thi Học kỳ II- năm học 2020 - 2021 Quản trị web 68

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Đang trực tuyến

Hiện có 13 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 659
Liên kết web : 105
Số lần xem bài viết : 737738

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS