Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2

  • PDF.InEmail

bia sach

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch số 3695/KH-BTTTT ngày 19/12/2014. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 như sau:

         I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

         - Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

         - Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

         - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

         2. Yêu cầu

         - Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 phải huy động được sự tham gia của cộng đồng với các hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

        - Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

          II. Thời gian tổ chức:

          - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được  tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2015.

          - Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2015.

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Đang trực tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 728
Liên kết web : 105
Số lần xem bài viết : 1029977

Gallery ảnh

Liên hệ

logotruongsaonam

Cô Trương Mỹ Nga
Sào Nam, Duy Xuyên, Quảng Nam

Email: truongmynga.sn@gmail.com

tuyensinh logo-260 homthunhanbaiviet tracuudiemthi

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS