Lịch công tác tuần trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/3/2023 đến ngày:26/3/2023
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 20/3
Ba 21/3
Tư 22/3
Năm 23/3
Sáu 24/3
Bảy 25/3
CN 26/3