TRƯỜNG THPT SÀO NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/6/2024 đến ngày:16/6/2024
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 10/6
Ba 11/6
Tư 12/6
Năm 13/6
Sáu 14/6
Bảy 15/6
CN 16/6