TRƯỜNG THPT SÀO NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/3/2023 đến ngày:2/4/2023
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 27/3
Ba 28/3
Tư 29/3
Năm 30/3
Sáu 31/3
Bảy 1/4
CN 2/4