Tài liệu bổ sung SGV hoạt động GDHN lớp 10,11,12

tài liệu bổ sung GSV Hướng nghiệp- Xem tại đây

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh cấp THPT .Xem tại đây

Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông.Xem tại đây

Kỹ năng tư vấn cá nhân .Xem tại đây

Tài liệu: Kĩ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung họcXem tại đây

 


Tin cũ hơn: